Program elektronických kurzov FlexWork

Program e-kurzov FlexWork je rozdelený do dvoch častí. Prvá časť je zameraná na sprievodkyňe, ktoré budú viesť začínajúce podnikateľky. Táto časť si v podstate kladie za cieľ naučiť sprievodkyne metodikám, ako pripraviť začínajúce podnikateľky na ich budúce vytváranie pracovných miest; Naučiť ich usmerňovať / podporovať začínajúce podnikateľky v začitkoch podnikania a pomáhať im pri rozvoji stratégií konsolidácie a rastu. Sprievodkyne tak budú vybavené, aby usmerňovali začínajúce ženy v týchto otázkach..

Druhá časť programu elektronického vzdelávania je zameraná na začínajúce podnikateľky, ktoré sa zúčastňujú elektronických školení v oblastiach, kde môžu pracovať z domu.

Ako ste nás našli?

Kroky a Udalosti