Genel Bakış - Fikir

FlexWork fikrinin çıkış noktası, tüm çağdaş ülkelerde temel makro-ekonomik hedefin tam istihdam düzeyine ulaşmak ve kaynakları ve özellikle insan kaynaklarını verimli kullanmak olmasıdır. İşsizlik veya inaktiflik, kıt insan kaynaklarının kullanılmadığı anlamına gelir. Eurostat istatistikleri, işsizliğin / inaktifliğin esas olarak cinsiyete özgü olduğunu ve kadınların işsizlik / inaktiflikten erkeklerden daha fazla etkilendiğini göstermektedir. İnsan kaynakları israfı, özellikle "iş tecrübesi" olan kadınlar çalışmadığında daha maliyetlidir. Özellikle çalışmak isteseler de kişisel yaşam kısıtlamaları nedeniyle çalışamayan kadınlara odaklanmayı tercih ediyoruz.

Bu nedenle, bu projenin ve portalın felsefesi, bir kişinin gerçekten "bu benzersiz sanal iş kanalında evde olmanın bir avantajı" hakkında konuşabileceği istihdam kanallarının doğrulanması ve inaktif kadınların rehberlerinin değerli desteğini alarak evlerinde e-girişimci olabilmeleri için verimli ve etkili bir e-eğitim modelinin ve materyalin geliştirebilmesidir.

Bize hangi kanaldan erişim sağladınız?

Adımlar & Etkinlikler