Prehľad - Nápad

Východiskovým bodom myšlienky FlexWork je najmä fakt, že vo všetkých súčasných krajinách je hlavným makroekonomickým cieľom dosiahnuť plnú úroveň zamestnanosti a efektívne využívať zdroje, a to najmä ľudské zdroje. Nezamestnanosť alebo nečinnosť znamenajú, že sa obmedzené ľudské zdroje nevyužívajú. Štatistiky Eurostatu ukazujú, že nezamestnanosť / neaktivita je predovšetkým rodovo špecifická a že nezamestnanosť / neaktivita viac postihnujú ženy ako mužov. Plytvanie ľudskými zdrojmi je nákladnejšie, najmä ak nepracujú ženy s pracovnými skúsenosťami. Rozhodli sme sa zamerať najmä na ženy, ktoré nemôžu pracovať kvôli určitým osobným životným limitom, hoci by pracovať chceli.

Filozofiou tohto projektu a portálu je teda overenie kanálov zamestnania, kde bude priestor na debatu o „výhode byť doma v tomto jedinečnom virtuálnom obchodnom kanáli“ a vyvinúť efektívny a účinný model a materiál pre neaktívne ženy v oblasti elektronického vzdelávania, aby sa mohli stať virtuálnymi podnikateľkami z pohodlia svojich domovov vďaka získaniu hodnotnej podpory zo strany svojich sprievodcov.

Ako ste nás našli?

Kroky a Udalosti