Koncepcja - DLACZEGO?

FlexWork uważa, że elastyczna forma wirtualnej pracy jest antidotum na brak aktywności, a w perspektywie średnio- i długoterminowej model ten będzie w stanie rozwiązać problem braku aktywności w UE, równolegle z rozwojem technologicznym; wiedząc, że wiele konwencjonalnych stanowisk pracy zostanie zastąpionych robotami lub platformami zorientowanymi na sztuczną inteligencję; jak na przykład telefony komórkowe wykonujące tłumaczenia symultaniczne, które przy dalszym rozwoju zastąpią stanowisko pracy; praca wirtualna będzie bardziej powszechna w formie 'home office' czyli biur domowych. Mniejszy wskaźnik nieaktywności w społeczeństwach z pewnością będzie oznaczał większy dobrobyt, który jest podstawowym celem narodów.

Jak nas znalazłeś?

Kroki i Wydarzenia