Ciele - Aké sú CIELE?

► Uviesť ženy do pracovného sveta napriek tomu, že ako neaktívne osoby nemajú možnosť pracovať na plný úväzok

► Oboznámiť neaktívne ženy s možnosťami virtuálnych pracovných pozícií, na ktoré môžu mať talent, zručnosti alebo skryté schopnosti; no možno nikdy nerozmýšlali nad vykonávaním tejto konkrétnej práce

► Motivovať skúsené ženy, ktoré sú schopné viesť nové začínajúce podniky; Predtým, ako začnú poskytovať poradenstvo, môžu si obohatiť vedomosti a zlepšiť zázemie

Ako ste nás našli?

Kroky a Udalosti