Metody - jakie będą WYNIKI?

► Analiza potrzeb w zakresie wyboru sektorów usług wirtualnych i wynikające z nich sfinalizowane programy nauczania (nie są finansowane)

► Samoocena w zakresie e-kursu gotowości i szkolenia FlexWork

► Portal i aplikacja mobilna FlexWork

► E-Podręcznik FlexWork

► System opinii i testy FlexWork

Jak nas znalazłeś?

Kroki i Wydarzenia