Metódy - Aké sú VÝSTUPY?

► Analýza potrieb pre výber sektorov virtuálnych služieb a výsledné dokončené učebné osnovy podľa toho (nefinancované)

► Sebahodnotenie pre e-kurz pripravenosti a FlexWork e-Training

► Portál FlexWork a mobilná aplikácia

► Elektronická príručka FlexWork

► Systém spätnej väzby a testovanie FlexWork

Ako ste nás našli?

Kroky a Udalosti