Budúcnosť FlexWork

Koncept FlexWork je budúcnosťou pracovného života. Budúcnosť FlexWork je teda budúcnosťou samlou o sebe!

Portál FlexWork bude pokračovať vo svojej existencii na základe toho, že bude vďaka svojej viacjazyčnej infraštruktúre hlavným bodom stretnutia GUIDES a START-UP v európskom meradle; pri rozširovaní do ďalších jazykov bude naďalej možná spolupráca medzi krajinami a kultúrami.

Ako ste nás našli?

Kroky a Udalosti