Pridaná hodnota

„Poskytovanie možných virtuálnych služieb je veľmi vyhovujúce pre„ domáce “mikropodnikanie. Keďže neaktívne ženy sú vhodnou súčasťou populácie, čo z väčšej časti potvrdzuje tento nový trend a nečinnosť tvorí okolo 26,7% európskej populácie a neustále sa zvyšovala kvôli pandémii COVID-19, v novej oblasti cloudového tréningu a virtuálneho zamestnania / povolania neexistuje skutočný vývoj zameraný na túto skupinu.

Ako ste nás našli?

Kroky a Udalosti