Po dokončení FlexWork e-Learningového programu máte nárok na získanie nášho „Certifikátu o úspešnom absolvovaní FlexWork e-Learning“. Toto osvedčenie môžete predložiť, ak chcete nadviazať sprievodcovský vzťah v rámci koncepcie programu. Tento certifikát môžete použiť kedykoľvek to považujete za užitočné a/alebo potrebné.

Ďakujeme, že ste sa pripojili k programu FlexWork! ...

Teraz kliknite SEM na ubiegać się o certyfikat „FlexWork”..

Ako ste nás našli?

Kroky a Udalosti