Popis Modulu
Úvod
1. Čo je virtuálne vedenie, rozdiely v mentorovaní
1.1. Princípy mentorovania
1.2. “Virtuálne vedenie” Rovnaké hlavné princípy
1.3. Mentorovanie 2.0
2. Pracujte virtuálne…
3. Potrebné zručnosti pre virtuálnu prácu
4. Výhody začatia vlastného podnikania pre ženy z domu
5. Základné stupne postupu účastníčok z domu
5.1. Konfigurácia pracovného priestoru
5.2. Akých je päť najlepších vecí, ktoré musíte mať na pamäti pri zriaďovaní kancelárie doma
5.3. Ako si môžete zriadiť kanceláriu, aby ste využívali výhodu “zelenej” mysle
5.4. Ako by ste zhrnuli concept dizajnu domácej kancelárie?
6. Ako sa stať začínajúcimi podnikateľkami, ktoré pracujú z domu?
6.1. Platformy virtuálnych prác
6.2. Ďalšie oblasti, kde nájdete virtuálnych pracovníkov
6.3. Pracuj-z-domu-Priateľské firmy
7. Rozvojový plán virtuálnej práce
7.1. Aké spoločnosti môžem kontaktovať, aby predstavili moje služby?
7.2. Aký je môj štýl práce?
7.3. Čas na úpravu môjho životopisu!
7.4. Som pripravená na pohovor o virtuálnej práci?
Záver
Zhrnutie
Literatúra

Ako ste nás našli?

Kroky a Udalosti