Popis Modulu
Úvod
1. Základný pojem virtuálnej asistentky
1.1. Kto je virtuálna zamestnávateľka?
1.2. Kto je virtuálna zamestnankyňa?
1.3. Kto je virtuálna asistentka ?
1.4. Rozdiely medzi virtuálnou asistentkou a virtuálnou zamestnankyňou
1.5. Aké služby môže ponúkať virtuálna asistenka?
1.6. Výhody práce s virtuálnou asistentkou pre zainteresované strany - klientov
2. Virtuálna personálna asistentka
2.1. Aká je práca virtuálnej personálnej asistentky
2.2. Kto je virtuálna personálna asistentka?
2.3. Čo robí virtuálna personálna asistentka?
3. Začíname z domu
3.1. Úlohy virtuálnej personálnej asistentky
3.2. Komplex tvrdých zručností
3.3. Komplex jemných zručností - sebahodnotenie
3.4. Aké typy vybavení potrebujete k tomu, aby ste sa stali virtuálnou personálnou asistentkou
4. Nájdenie potencionálnych pracovných príležitostí
4.1. Ako nájsť potenciálnych klientov
Záver
Zhrnutie
Literatúra

Ako ste nás našli?

Kroky a Udalosti