Popis Modulu
Úvod
1. Kariérna dráha virtuálneho plánovača udalostí
1.1. Nevyhnutné kvalifikácie a schopnosti pre virtuálneho plánovača
1.1.1. Začiatky podnikania
2. Styk s dodávateľmi
2.1. Využívanie webu na získavanie zákazníkov
2.1.1. Počiatočné online konzultácie s klientami
3. Plánovanie harmonogramu
3.1. Registrácia udalostí, online rezervácia udalostí
3.1.1. Výber Platformy
Záver
Zhrnutie
Literatúra

Ako ste nás našli?

Kroky a Udalosti