Popis Modulu
Úvod
1. Podnikanie z domu webový dizajn
2. Byť webová dizajnérka z domu
3. Ako nájsť klientov a ako s nimi pracovať
4. Web zdarma hostiteľský návrh
5. Platené webové hostiteľské návrhy
6. Virtuálny názov domény
7. Vyhľadávanie názvov domény
8. Výber názvu domény
9. Získanie domény
10. Ako vytvoriť webovú stránku
11. Nahrávanie webovej stránky
12. Evolúcia webovej stránky
13. Generovanie výnosov
Záver
Zhrnutie
Literatúra

Ako ste nás našli?

Kroky a Udalosti