Popis Modulu
Úvod
1. Kto je začínajúca podnikateľka?
1.1. Definícia začínajúcej podnikateľky.
1.2. Definícia začínajúceho podniku.
1.3. Úloha začínajúcej podnikateľky v projekte FlexWork
1.4. Zodpovednosť začínajúcej podnikateľky.
2. Sprievodkyňa a jej charakteristika.
2.1. “Sprievodkyňa” definícia.
2.2. Charakteristika sprievodkyne.
3. Vzťah sprievodkyne – začínajúcej podnikateľky.
3.1. Ako si vybrať sprievodkyňu.
3.2. Tipy pre úspešný vzťah sprievodkyne - začínajúcej podnikateľky.
4. Základné koncepty práce z domu.
Záver
Zhrnutie
Literatúra

Ako ste nás našli?

Kroky a Udalosti