Popis Modulu
Úvod
1. Začíname
2. Ako stanoviť virtuálnu obchodnú oblasť
3. Marketing tvojho e-podnikania
4. Výdavky pre online začínajúce podnikateľky
4.1. Procedúry začínajúcej podnikateľky
4.2. Dane so samostatne zárobkovej činnosti
4.3. Poistné a dôchodkové náklady
4.4. Špecifické náklady online
4.5. Náklady na propagáciu
4.6. Náklady na príležitosť
5. Sprievodkyňa a jej charakteristika
Záver
Zhrnutie
Literatúra

Ako ste nás našli?

Kroky a Udalosti