e-Podręcznik — dla portalu FlexWork

W tym e-Podręczniku znajdziesz proste kroki do efektywnej nawigacji po portalu i systemie e-Learning.
1. Wprowadzenie do środowiska nauczania online FlexWork
2. Poruszanie się po portalu FlexWork
2.1. Nawigacja dla odwiedzających
2.2. Nawigacja dla studentów
3. Nawigacja studentów
4. Strefa dla studentów
5. Kurs elektroniczny - Dostęp do sekcji i modułów
5.1. Kurs elektroniczny - Sekcja przewodników i moduły
5.2. Kurs elektroniczny - Sekcja Przedsiębiorców i Moduły
5.3. Kurs elektroniczny - Dostęp do krótkich informacji o modułach
5.3.1. Kurs elektroniczny - Test wstępny do modułów
5.3.2. Kurs elektroniczny - Dostęp do treści modułu w formacie książki elektronicznej
5.3.3. Kurs elektroniczny - Dostęp do treści modułu w formacie PDF
5.3.4. Kurs elektroniczny - Test samooceny modułu
5.4. Kurs elektroniczny - uwagi ogólne
6. Certyfikat FlexWork
7. Pytania i odpowiedzi oraz często zadawane pytania
8. Komentarze
9. Urządzenia mobilne i aplikacja FlexWork

Jak nas znalazłeś?

Kroki i Wydarzenia