e-Príručka - pre Portál FlexWork

V tejto elektronickej príručke nájdete jednoduché kroky na efektívnu navigáciu v portáli a v systéme e-Learning.
1. Úvod do e-Learningového Prostredia FlexWork
2. Navigácia na Portáli FlexWork
2.1. Navigácia Návštevníkov
2.2. Navigácia študentov
3. Ako sa Zaregistrovať
4. Priestor pre Študentov
5. e- Kurz – Prístup ku Sekciám a Modulom
5.1. e-Kurz – Sekcia a Moduly pre Sprievodkyňe
5.2. e-Kurz – Sekcia a Moduly pre Start-upy
5.3. e-Kurz – Prístup k Stručnému info o Moduloch
5.3.1. e-Kurz – Testy na Začatie Modulu
5.3.2. e-Kurz – Prísup k Obsahu Modulu vo formáte eBook
5.3.3. e-Kurz –Prístup k obsahu Modulu vo formáte PDF
5.3.4. e-Kurz – Testy Vnímania Modulu
5.4. e-Kurz – Všeobecné komentáre
6. FlexWork Certifikát
7. Otázky a odpovede – Často kladené o tázky (FAQ)
8. Spätná väzba
9. Mobilné Zariadenia & Aplikácia FlexWork

Ako ste nás našli?

Kroky a Udalosti