e-Príručka - pre Aplikáciu FlexWork

V tomto elektronickom manuáli nájdete jednoduché kroky na efektívnu navigáciu v systéme aplikácií a e-Learning.
1. Intro
2. Vstup do Aplikácie FlexWork
3. e-Kurz – Prístup k Sekciám a Modulom
3.1.e-Kurz – Sekcie a Moduly pre Sprievodkyne
3.2.e-Kurz –Sekcie a Moduly pre Začínajúce podniky
3.3. e-Kurz Prístup k Stručnému Info o Moduloch
3.3.1. e-Kurz – Testy na Začatie Modulu
3.3.2. e-kurz –Prísup k Obsahu Modulu vo formáte eBook
3.3.3. e- Kurz –Prístup k obsahu Modulu vo formáte PDF
3.3.4. e-Kurz – Testy Vnímania Modulu
3.3.5. e -Kurz – Všeobecné komentáre
4. FlexWork Certifikát
5. Otázky a odpovede – Často kladené otázky (FAQ)
6. Spätná väzba

Ako ste nás našli?

Kroky a Udalosti