Kľúčové Slovo Problém Riešenie
POMOC Tréningovému systému FlexWork nerozumiem. Môžete sa vzdelávať vo všeobecnosti prostredníctvom e-Learningu, z externých zdrojov, a následne sa vrátiť k používaniu systému FlexWork.
PREDSUDOK Systém FlexWork sa mi vôbec nepáči. Systém FlexWork je založený na myšlienke plnej angažovanosti a motivácie používateľov, nikto nie je nútený tento systém využívať. Preto sa odporúča, aby ste si v rámci budúceho úsilia v oblasti e-Learningu našli iné alternatívy.
PDF Na otvorenie PDF zobrazenia modulov musíte kliknúť dvakrát (niekedy sa hneď nezobrazí). Verzie PDF sa pre svoju dostupnosť na platformách Google zobrazujú v Dokumentoch Google. V závislosti od zaťaženia serverov možno budete musieť opakovať kliknutia, aby ste otvorili zobrazenia PDF.
VEĽKOSŤ TEXTU Text je príliš malý, zatiaľ čo obrázky sú príliš veľké. Prejdite do ponuky Prehliadača a kliknite na „Priblížiť“. V niektorých prehliadačoch môžete použiť aj kombináciu CTRL + koliesko na počítačovej myške. Posúvajte nahor a nadol pre pohodlnejšie čítanie. Ak problémy pretrvávajú, zapnite „Zväčšovač“ na vašom zariadení alebo „v ponuke Prístupnosť“ v prehliadači.
FUNKCIE Obsah zobrazený v rozbaľovacom menu nie je čitateľný a funkcia „kliknutie pre zobrazenie na celú obrazovku“ nefunguje. Nie je jedoduché zväčšiť (zobraziť na celú obrazovku) zobrazenie elektronických kníh jednotlivých modulov. Pred spustením e-Learningu si veľmi pozorne prečítajte používateľskú príručku.
VEĽKOSŤ TEXTU Menu pod sekciou ŠTUDENTI nie je viditeľné na obrazovke. Prejdite do ponuky Prehliadača a kliknite na „Priblížiť“. V niektorých prehliadačoch môžete použiť aj kombináciu CTRL + koliesko na počítačovej myške. Posúvajte nahor a nadol pre pohodlnejšie čítanie. Ak problémy pretrvávajú, zapnite „Zväčšovač“ na vašom zariadení alebo „v ponuke Prístupnosť“ v prehliadači.
SPÄTNÁ VÄZBA Nezabezpečené nástroje spätnej väzby: ak odstránim súbory cookie, môžem hlasovať, koľkokrát chcem, zasahujúc do zobrazených výsledkov. Systém FlexWork je otvorený „angažovaným“ a „dobrovoľným“ používateľom. Ak chcete hlasovať v jednej veci viackrát, nie je nutné hrať sa s vašimi súbormi cookie, nakoľka vám systém FlexWork umožňuje hlasovať znovu po určitom čase, pretože po použití môžete svoj názor zmeniť. Ak však systém zneužijete (t. J. Viackrát hlasujete), bude vaša IP adresa alebo členstvo zablokované.
AVATAR Zvukové vysvetlenie avatara nefunguje. Pred spustením e-Learningu si veľmi pozorne prečítajte používateľskú príručku.
BANNER Niektoré obrázky v banneri sa zdajú byť príliš veľké alebo roztiahnuté. Radi od našich používateľov obdržíme relevantné a hodiace sa obrázky na vylepšenie bannera.
LINKY Prečo odkazujete na externých poskytovateľov softvéru s otvoreným zdrojom? FlexWork Project je prostredie Open Source/Product. Preto si vymieňame odkazy s inými platformami.
Ako ste nás našli?

Kroky a Udalosti