Program Elektronických Kurzov FlexWork

Program e-kurzov FlexWork je rozdelený do dvoch častí. Prvá časť je zameraná na sprievodkyne, ktoré budú viesť začínajúce podnikateľky. Táto časť si v podstate kladie za cieľ naučiť sprievodcovské metodiky, ako pripraviť začínajúce podnikateľky – start-upy na tvorbu pracovných miest v budúcnosti; naučiť viesť / podporovať začínajúce podnikateľky- start-upy pri začatí podnikania a pomôcť im rozvíjať stratégie konsolidácie a rastu. Sprievodkyne tak budú vybavené na usmerňovanie start-upov v týchto otázkach.

Druhá časť programu elektronického vzdelávania je zameraná na začínajúce podnikateľky, ktoré sa zúčastňujú elektronických školení v oblastiach, v ktorých môžu pracovať z domu.

Ako ste nás našli?

Kroky a Udalosti