S1-M3-P

Vážená Účastníčka,

Zaregistrovali ste sa na test sebahodnotenia (hodnotenie vnímania) svojho modulu "Správa sociálnych médií - vyhľadávanie na internete". Tu sú otázky, ktoré musíte posúdiť. O výsledkoch sa dozviete iba vy a hodnotitelia nášho projektu, ktorí zachovajú maximálnu dôvernosť vašich informácií a výsledkov a v žiadnom prípade ich nebudú zdieľať s tretími stranami.

Ďakujeme za vašu účasť!

Tím projektu FlexWork


1. Manažér sociálnych médií sa nestará o:

a) Marketing
b) Reklamu
c) Finančnú analýzu
d) Administráciu

2. Ktorá možnosť z uvedených, NIE je prvým krokom k určeniu vhodnej platformy pre komunikáciu s Vašimi zákazníkmi?

a) Analyzujte, ktorá platforma zodpovedá Vašim zákazníkom
b) Zistite, v akom veku sú Vaši zákazníci
c) Skontrolujte, aký obsah chcete predstaviť a ktorá platforma Vám ponúka najlepšie možnosti na danú činnosť
d) Vyberte platformu, ktorá je v danom momente najpopulárnejšia

3. Tvorca marketingu sociálnych médií by mal:

a) Ukázať kreativitu a koncentráciu v sociálnych médiách
b) Mať dobré technické schopnosti, poznať nové nástroje, aplikácie a programy
c) Mať veľmi dobré písomné a jazykové znalosti a schopnosť efektívne odkomunikovať informácie a nápady v písomnej a video forme
d) Všetky z uvedených možností

4. Ktorá možnosť, NIE je dobrou činnosťou v zverejňovaní príspevkov s cieľom dosiahnuť najlepšie výsledky?

a) Kontrola aktuálneho výskumu online, aký čas je najlepší na zverejnenie
b) Výber dňa a času po analýze, kedy sú moji príjemcovia/zákazníci online
c) Použitie analytických alebo štatistických nástrojov na zistenie, kto sú moji zákazníci
d) Zverejňovanie iba v čase, keď som v práci (alebo je moja spoločnosť otvorená) a iba to, čo je dostupné aj na webových stránkach

5. Čo z uvedeného, nie je potrebné pri každodennej práci s marketingom sociálnych médií ?

a) Používanie hashtagov (#)
b) Používanie redakčných kalendárov
c) Používanie nástrojov na vytváranie obsahu
d) Znalosti programovania

Pošlite moje výsledky na údaje nižšie:
názov:
Email: (požadovaný)

Koľko pneumatík je na typickom aute? (napr. 7)

Ako ste nás našli?

Kroky a Udalosti