S1-M4-P

Vážená Účastníčka,

Zaregistrovali ste sa na test sebahodnotenia (hodnotenie vnímania) svojho modulu "Internetový/online marketing". Tu sú otázky, ktoré musíte posúdiť. O výsledkoch sa dozviete iba vy a hodnotitelia nášho projektu, ktorí zachovajú maximálnu dôvernosť vašich informácií a výsledkov a v žiadnom prípade ich nebudú zdieľať s tretími stranami.

Ďakujeme za vašu účasť!

Tím projektu FlexWork


1. Čo zahŕňa online marketing?

a) Televíziu
b) Verejný článok
c) Sociálne médiá
d) Rádio

2. Čo nerobí sieťový obchodník?

a) Vytváranie a doručovanie e-mailových kampaní
b) Optimalizuje obsahy na webe
c) Aktualizuje platform sociálnych médií
d) Predáva product priamo verejnosti

3. Ktorá použitá marketingová stratégia patrí do oblasti sieťového marketingu?

a) Internetová stratégia
b) Budovanie osobného vzťahu so zákazníkmi
c) Stratégia osobného predaja
d) Stratégia predaja v kamenných obchodoch

4. Ktorá z nasledujúcich viet je nepravdivá ako nevyhnutná zručnosť pre webového marketingu?

a) Schopnosť motivovať predajcov k predaju
b) Celkové silné komunikačné schopnosti
c) Silné porozumenie marketingu
d) Skúsenosti s digitálnou reklamou

5. Ktorá z nasledujúcich definícií je nesprávna pri vývoji a implementácii marketingového plánu?

a) Plán by mal obsahovať harmonogram kľúčových úloh
b) Marketingový plán obsahuje iba niekoľko potrebných informácií
c) Musí byť popísaný každý požadovaný krok, aby sa zabezpečilo, že sa to stane
d) Marketingový plán by mal posúdiť, aké zdroje propagácie potrebujete

Pošlite moje výsledky na údaje nižšie:
názov:
Email: (požadovaný)

Koľko nôh má bežný pes? (napr. 5)

Ako ste nás našli?

Kroky a Udalosti